The Never - ending Story of Kastav

The Never - ending Story of Kastav
Završna prezentacija projekta The Never - ending Story of Kastav održana je u Loži kada su djeca - turistički vodiči imali svoju prvu službenu sightseeing turu Kastvom. 
Projekt je proveden uz financijsku podršku Zaklade Hrvatska za djecu!
Tijekom školske godine, Eurowayci su na terenskoj nastavi rješavali radne listove o osam kastavskih znamenitosti na engleskom jeziku. Za završni sightseeing svi sudionici su dobili i putovnicu sa stickerima - Walk the Walk of Kastav.
The Never - ending Story of Kastav
The Never - ending Story of Kastav
The Never - ending Story of Kastav
The Never - ending Story of Kastav
The Never - ending Story of Kastav
The Never - ending Story of Kastav
The Never - ending Story of Kastav
The Never - ending Story of Kastav
The Never - ending Story of Kastav
The Never - ending Story of Kastav
The Never - ending Story of Kastav
The Never - ending Story of Kastav
NASLOVNAEUROWAYUSLUGEKONTAKTNOVOSTIFOTO PRIČE